Stavba roku 2014

 

Projekt Elada vznikl jako výsledek hledání, jak můžeme nejlépe jako církev rozvíjet naši práci v orlickohorském regionu, a zároveň jak nejlépe prospět našemu okolí. 

Na projektu víceúčelové budovy s motlitebnou a mateřskou školkou jsme se podíleli veškerými instalaterskými pracemi.

Představení budovy ELADA

Budova je rozdělena do dvou provozních částí s vlastními vstupy – modlitebny a mateřské školy. Oba provozy je možné dle potřeby a charakteru akcí variabilně propojovat a oddělovat. Modlitebna bude využívána k bohoslužbám, společenským a kulturním akcím a dále k různým typům setkání členů církve i ostatní veřejnosti. Mateřská škola slouží jako vzdělávací zařízení dětí předškolního věku s celkovou kapacitou 25 dětí. 

Konceptem řešení se stala myšlenka centrální pozice nejdůležitějšího (největšího a nejvyššího) prostoru - sálu, kolem kterého „obíhají“ ostatní místnosti a prostory, jež jsou s modlitebnou (sálem) provozně nebo opticky propojeny. Stavba se vyznačuje horizontalitou, která je zvýrazněna materiálovým řešením fasád (horizontální modřínový obklad). Budova je doplněna o zpevněné plochy, které k ní přiléhají. Stavební pozemek je rovinatý a ze všech stran je obklopen komunikacemi.
Architektonické ztvárnění budovy je neokázalé, civilní se střídmým výrazem, který na sebe nebude za každou cenu strhávat pozornost okolí, současně však má budova soudobý, moderní a sebevědomý vzhled.

Fotogalerie