Rozvody ústředního topení

Ústřední vytápění je systém založený na jednom topidle. Vyráběné teplo je distribuováno pomocí potrubí do otopných těles. Teplo je poté předáváno do vytápěných místností konvekcí (prouděním ohřátého vzduchu) a tepelným vyzařováním.

 

 

 

Podlahové topení

Zvláštním druhem ústředního topení je pak podlahové topení, které nevyužívá radiátorů, ale předává do místností teplo přímým přestupem tepla z potrubí do podlahy.

 

 

 

 

Teplovzdušné jednotky

Dalším druhem vytápění je vytapění teplovzdušnými jednotkami.

 

Provádíme instalace ústředního vytápění

  • instalace zdrojů tepla - plynové, elektrické, na tuhá paliva, solární, tepelná čepadla
  • instalace oběhových čerpadel
  • rozvody topné vody - plastové, měděnné, ocelové, z uhlíkové oceli
  • provádíme tepelné izolace veškerých instalovaných rozvodů
  • montáž a dodávky otopných těles a podlahové vytápění
  • montáž a dodávky komínů včetně revizí

Všechny dodávky ÚT zajišťujeme komplexně. Tzn. od vypracování projektu, zpracování nabídky, dodávky materiálu, montáž, až po zajištění povinných revizí, zkoušek a uvedení do provozu. Vždy používáme materiály vysoké kvality s ohledem na individuální požadavky zákazníka a na jeho finanční možnosti.

Napište nám  Máte zájem o instalaci ústředního topení?