ZTI (zdravotně technická instalace)

Nabízíme komplexní zajištění zdravotně technické instalce (ZTI). Jedná se především o montáž rozvodů vody a kanalizace, dále instalaci zařizovacích předmětů, různé opravy, rekonstrukce a další činnosti související s touto oblastí. Výstavbu a rekonstrukce rozvodů ZTI provádíme v bytových objektech, nebytových objektech (školy, nemocnice...), průmyslových objektech a rodinných domech.

Provádíme instalaci zdravotně technických instalací:

 • rozvody studené vody - ležaté, stoupací, bytové
 • rozvody teplé vody a cirkulace TV - ležaté, stoupací, bytové
 • provádíme tepelné izolace veškerých instalovaných rozvodů
 • kanalizační a odpadní rozvody - ležaté a stoupací
 • dešťové vnitřní svody
 • rozvody požární vody
 • vnitřní plynové rozvody
 • ohřívače vody - elektrické, plynové, solární
 • domovní mechanické filtry se zpětným proplachem, úpravny vody pro studenou a teplou vodu
 • zařizovací předměty – WC, umyvadla, vany, sprchy
 • strojní čištění kanalizace
 • prohlídky potrubí inspekční kamerou

Všechny dodávky ZTI zajišťujeme komplexně. Tzn. od vypracování projektu, zpracování nabídky, dodávky materiálu, montáž, až po zajištění povinných revizí, zkoušek a rozborů vody před uvedením do provozu. Vždy používáme materiály vysoké kvality s ohledem na individuální požadavky zákazníka a na jeho finanční možnosti.

Napište nám  Máte zájem o instalaci ZTI?